„Белене“ – оти ги руча‘ме жабетата

Проектът е в своя зародиш, независимо от строителните дейности на площадката и закупеното оборудване с дълъг цикъл на производство, пише в анализ на ИПИ